Rozmowa, sesja – odpowiedzi Anielskie

Anioły, Przewodnicy duchowi, istoty wyższe, Bóg / Absolut / Przestrzeń Serca

Podczas sesji kontaktuję się często z różnymi istotami ze świata duchowego. Mogę otrzymać przekazy oraz odpowiedzi ze strony Aniołów, Archaniołów, Przewodników duchowy. Zarówno Przewodnika duchowego klienta/klientki z którą się spotykam, jak również innych kompetentnych istot chcących nawiązać kontakt w danej chwili mających przekaz dla danej osoby

Archanioły, Anioły - Boska Pełna Jedność - Istoty Światła - Boskie promienie

Sesja rozmowy z Aniołami, Archaniołami, Przewodnikiem duchowym, istotami wyższymi, kompetentnymi istotami, Bogiem / Wyższą Inteligencją / Źródłem / Przestrzenią Serca

Zapraszam na rozmowę prowadzoną telefonicznie, jak również online przez Facebook Messenger, Google Meet czy Skype

Podczas sesji rozmowy z Aniołami, Przewodnikiem duchowym, istotami wyższymi oraz Bogiem / Wyższą inteligencją jest możliwe uzyskanie odpowiedzi, rad oraz wskazówek. Zarówno jeżeli chodzi o kwestie miłosne, finansowe, zdrowotne, uwarunkowania życiowe, czy też kwestie bardziej abstrakcyjne, czy związane z szeroko pojętym rozwojem duchowym. Będziesz miał/a możliwość otrzymania odpowiedzi i tego, co chce przekazać Ci Twój Przewodnik duchowy (czy inne opiekujące się Tobą istoty), Anioły, Archanioły, wyższe istoty. Istnieje również możliwość otrzymania przekazu od Boga / Absolutu / Źródła / Wyższej Inteligencji, czy jakkolwiek chciałbyś nazwać.

Anioły i Archanioły, czyli nasi niebiańscy przyjaciele

Istoty Anielskie, Archanielskie, wyższe istoty różnego typu i formatu przez cały czas są z nami i obserwują nasze życie. Niejednokrotnie interweniują w jego przebieg i pilnują, aby wszystko działo się zgodnie z planem naszego życia. Zawsze mamy możliwość, aby zwrócić się do nich o pomoc, wsparcie, opiekę. Aczkolwiek nie zawsze każdy jest w stanie odczuć, zobaczyć, usłyszeć to, co dana Istota Światła, Anioł, Archanioł chce nam przekazać. Jest taki moment, gdzie możemy potrzebować kogoś, kto zobaczyć, odczucie, czy usłyszy za nas ich przekaz, odpowiedzi, wskazówki czy słowa oraz rady wsparcia i otuchy.

Różnią się tym, od Przewodników duchowych, iż są to istoty, które nigdy nie inkarnowały. Zostały stworzone już doskonałe i nie muszą przechodzić długiego procesu inkarnacji, rozwoju, odkrywania siebie. W przeciwieństwie do dusz, które inkarnują m.in. na Ziemi (oraz w innych światach, planetach, wymiarach). W przypadku Archaniołów, energia ich jest jeszcze większa i mogą mieć znacznie większy wpływ na ludzi, zdarzenia, rzeczywistość ziemską. Archanioły reprezentują najwyższe odcienie wibracji, aspekty energii Boskiej.

Przewodnik duchowy – Opiekun duchowy

Czyli przyjaciel, który zawsze jest przy Tobie

Przewodnika duchowego (zwanym także Opiekunem duchowym) możemy nieco porównać do tego, kogo katolicy nazywają Aniołem Stróżem (choć i Anioły będące naszymi Strażnikami również często z nami przebywają). Jednakże to, co wyróżnia Przewodnika duchowego od istot Anielskich oraz Archanielskich, to fakt, iż jest to dusza, która ma za sobą proces inkarnacji.

Kiedyś (czasem stosunkowo niedawno, a czasem wieki temu) miała miejsce ostatnia inkarnacja naszego Przewodnika, w której to osiągnął stan oświecenia (totalnego przebudzenia, zwany stanem nirwany w buddyzmie). Dusza ta zawsze związana jest z nami i mieliśmy ze swoim Przewodnikiem inkarnacje, podczas której została stworzona z nimi nić miłości (mogła być to bliska relacja romantyczna, rodzinna, czy przyjacielska). Nic miłości między duszami jest wieczna, gdyż Miłość to wymiar poza wszelkim czasem, przestrzenią i dualnością.

Przewodnik duchowy, Opiekun duchowy, duchowi Przewodnicy - sesje jasnowidzenia
Przewodnik duchowy znajduje się zawsze przy Tobie. Opiekun duchowy, to pełna Miłości istota, która zawsze Cię chce prowadzić we właściwym kierunku

Opiekun duchowy, czyli pierwszy kontakt po tamtej stronie

Często Przewodnik duchowy chce się z Tobą skomunikować, jednak jego możliwości komunikacji są dokładnie takie, jaka jest Twoja otwartość na ich odbiór. Każdy ma wrodzoną możliwość intuicji, jednak nie każdy pozwala sobie w danym momencie życiowym na taką otwartość.

Podczas sesji mogę pomóc Ci otrzymywaniu przekazów, odpowiedzi, podpowiedzi, wsparcia, wskazówek ze strony Twojego Przewodnika duchowego. Czasem ma dla Ciebie ważne informacje na temat istotnych decyzji związanych z Twoim życiem, obecnymi lekcjami duchowymi, kwestiami karmicznymi. Większość ludzi ma jedną, główną, czy też kilka głównych, najistotniejszych duchowych lekcji związanych z danym wcieleniem. Czasem zaś może mieć miejsce wcielenie karmiczne (czy część życia może być typowo karmiczna), gdzie najistotniejsze jest wyrównanie długu energetycznego, przywrócenie balansu energii, poprzez spłatę lekcji karmicznych. Wtedy Przewodnik duchowy często ma istotne rady, słowa wsparcia, przekaz dla danej osoby, duszy. Podczas sesji mogę pomóc Ci w otrzymaniu takich informacji, przekazów, rad ze strony Twojego duchowego Przewodnika.

Zapraszam Cię do umówienia się na spotkanie, konsultację, sesję przekazów Przewodnika duchowego, istot Anielskich i Archanielskich oraz Boga / Stwórcy / Przestrzeni Serca

Jeżeli to, o czym czytasz tutaj z Tobą rezonuję i chciałbyś/chciałabyś spotkać się ze mną podczas rozmowy telefonicznej, czy też przez Skype, Messenger, Whatsapp, to zapraszam Cię do kontaktu ze mną. Zanim się ze mną skontaktujesz przeczytaj proszę zasady naszej współpracy.

W przypadku decyzji, odwiedź stronę: Umów się na sesję, gdzie znajdziesz szczegóły na temat sposobu kontaktu ze mną i wszystkie niezbędne informacje

Zapraszam Cię na spotkanie, sesję rozmowy, wsparcia, wskazówek, odpowiedzi ze strony Aniołów, Archaniołów, Przewodnika duchowego, Opiekuna, wyższych istot, kompetentnych istot światła. Zapraszam na sesję, gdy czujesz potrzebę, pragniesz uzyskać odpowiedzi, głębsze zrozumienie. Czy też jeżeli poszukujesz odpowiedzi na głębsze, duchowe pytania związane z kluczowymi pytaniami. Pytaniami takimi, jak: Dokąd zmierzam? Dlaczego to wszystko? W jakim kierunku podążyć? Co robić? I wiele innych.

Scroll to Top